Üyelik

Üye Olmak için formu doldurunuz.

Dekont
Üyelik Başvuru Formu (İmzalı)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Üyelik Başvuru Formunu Buradan İndirebilirsiniz.

Derneğe Üyelik

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda araştırmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiyede yerleşme hakkına sahip olması gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Onursal Üyelik

Derneğe maddi ve manevi bakımdan nemli destek sağlamış ebeler ve ebelik eğitiminde bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikle İlgili Sorularınız İçin

Dr. Öğr. Üyesi Selda İLDAN ÇALIM

Tel: 0(236) 233 09 04 (Santral) – 5864 (İç hat)

Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi (Uncubozköy Sağlık Yerleşkesi)

Uncubozköy M. 5526 Sk. No:8/4  PK:45030 Yunusemre/MANİSA

Üyelik İçin Gerekli Evraklar

Online üyeliğe engel olmamakla birlikte online üyelikten sonra gerekli olacaktır

  1. Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme Derneği (EBEARGE) Üyelik Başvuru Formu (Buradan İndirebilirsiniz)
  2. 2 Adet vesikalık fotoğraf (Aslı)
  3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  4. İlk kayıt ücreti 10 TL (Tek sefere mahsus alınacaktır)
  5. Yıllık üyelik aidatı 30 TL nin ilgili banka hesabına (Ad-Soyad bilgileri ile) yatırıldığını gösterir banka dekontu.